40 જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ પુરુષો માટે ટેટૂ ડિઝાઇન છે - પુસ્તક શાહી વિચારો

40 જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ પુરુષો માટે ટેટૂ ડિઝાઇન છે - પુસ્તક શાહી વિચારો

વાઇલ્ડ ધ વાઇલ્ડ થિંગ્સ આર ટેટૂ વડે તમારી પ્રાથમિક શક્તિ છૂટા કરો. જ્યારે મોટાભાગના પુરુષો તેમની યુવાનીમાં મૂળ વાઇલ્ડ થિંગ્સ પુસ્તક વાંચે છે, ત્યારે તમે આ મેનલી ટેટૂઝ સાથે તમારા નિર્વિવાદ પુખ્ત વયના માણસોના લક્ષણો છાપી શકો છો.

છોકરી હાફ સ્લીવ ટેટૂઝ નીચલા હાથ

વાઇલ્ડ થિંગ્સ ટેટૂ ડિઝાઇન રૂપાંતરમાં શ્રેષ્ઠ રજૂ કરે છે, કારણ કે મૂળ એક યુવાન માણસને વરુના પોશાકમાં તેની આંતરિક કૂતરાની ઉજવણીનું વર્ણન કરે છે.

જેમ યુવકનો શયનખંડ આનંદી જંગલમાં પરિવર્તિત થાય છે, તેવી જ રીતે તમે તમારા શરીરને ટેટૂથી બદલી શકો છો જે તમને તમામ વસ્તુઓનો રાજા માનશે.તમામ જંગલી પર અવિશ્વસનીય શક્તિને મૂર્તિમંત કરવા ઉપરાંત, આ ટેટૂ કસ્ટમાઇઝેશન માટે આદર્શ તકો પ્રદાન કરે છે. વિપુલ જાનવરોની ઠંડી કસ્ટમાઇઝ્ડ રજૂઆતોથી માંડીને જટિલ જંગલ પેટર્ન જે આદર આપે છે, આ શારીરિક કલા બાકીના લોકોથી અલગ છે. 'જંગલી વસ્તુઓ' સાથે, તમારી પાસે પુષ્કળ આલ્ફા પુરૂષ પ્રેરણા છે જેમાંથી તમારી અંતિમ ડિઝાઇન મેળવો. વાઇલ્ડ થિંગ્સ વાર્તાની સૌથી વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓમાંની એક એ આદિમ શક્તિનું નિરૂપણ છે. પ્રભુત્વ અને જંગલી પુરુષો જેવા સર્વોચ્ચ પ્રતીકો સાથે, કેટલીક પ્રકારની શારીરિક કલા તમારી અંતિમ રચનાને ટક્કર આપી શકે છે.

વ્યાખ્યા દ્વારા, જંગલી કલા આપણા ગતિશીલ માનવ ઉત્પત્તિના શ્રેષ્ઠ લક્ષણો ઉત્પન્ન કરે છે. તે જ રીતે, વાઇલ્ડ થિંગ્સ બોડી આર્ટ ટેટૂ વાઇલ્ડ-એટ-હાર્ટ પુરુષ ફ્રેમ સાથે મેળ ખાય છે જે રીતે અન્ય કેટલાક કલા સ્વરૂપો કરી શકે છે. વાઇલ્ડ થિંગ્સ ટેટૂના ચુંબકીય અને પકડવાના ગુણો કાયમી ધોરણે બતાવે છે કે તમને દરેક સમયે ગણવા માટે દબાણ કરવામાં આવે છે.

આર્મ ગાય્સ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ બુક ટેટૂઝ છે

અદ્ભુત ગાય્સ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ બુક ટેટૂ સ્લીવ ડિઝાઇન આઇડિયા છે

રંગબેરંગી ગાય્સ જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ ફોરઆર્મ સ્લીવ ટેટૂ છે

વૃક્ષોમાંથી લટકતા કૂલ રાક્ષસો જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ પાછળ ટેટૂ છે

કૂલ રિબ કેજ સાઇડ મેન્સ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ ટેટૂ છે

કૂલ નાના રાક્ષસો જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ પુરુષો ઉચ્ચ છાતી ટેટૂ છે

સર્જનાત્મક કાળી શાહી રૂપરેખા ઠંડી જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ પુરુષો માટે સ્લીવ ટેટૂઝ છે

નેગેટિવ સ્પેસ લીફ મેન્સ સાથે ફોરઆર્મ સ્લીવ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ ટેટૂ છે

ફુલ આર્મ સ્લીવ મેનલી જ્યાં વાઇલ્ડ થિંગ્સ મેન્સ ટેટૂઝ છે

સજ્જન જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ જાંઘ ટેટૂ છે

જિયોએમેટ્રિક વિગતવાર જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ પુરુષ ફોરઆર્મ ટેટૂ છે

ગાય્સ હાફ સ્લીવ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ ટેટૂ ડિઝાઇન્સ છે

ગાય્સ અપર બેક જ્યાં વાઇલ્ડ થિંગ્સ ટેટૂ આઇડિયાઝ છે

ગાય્સ જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ રાક્ષસો જાંઘ ટેટૂ છે

ગાય જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ સંપૂર્ણ સ્લીવ ટેટૂ ડિઝાઇન છે

હાફ બેક અને આર્મ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ પુરુષો માટે ટેટૂ શેડ કરે છે

જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ ટેટૂ છે ત્યાં હાફ સ્લીવ મેલ પેઇન્ટેડ છે

વાઇલ્ડ રમ્પસને મેન્સ સ્ટાર્ટ થવા દો જ્યાં વાઇલ્ડ થિંગ્સ લેગ કેલ્ફ ટેટૂ છે

મેન્સ ફોરઆર્મ સ્લીવ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ થીમ આધારિત છે ટેટૂ ડિઝાઇન આઇડિયાઝ

મેન્સ ફુલ બેક જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ થીમ આધારિત ટેટૂ ડિઝાઇન છે

મેન્સ સેઇલબોટ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ ફોરઆર્મ ટેટૂ છે

મેન્સ સ્લીવ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ થીમ આધારિત ટેટૂ છે

રાક્ષસ જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ પુરુષ જાંઘ ટેટૂ છે

રાક્ષસો સાથે ચંદ્ર આકાશ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ મેન્સ સ્લીવ ટેટૂ છે

નાઇટ સીન મેન્સ જ્યાં વાઇલ્ડ થિંગ્સ બુક ટેટૂ હાફ સ્લીવ છે

જૂની શાળા જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ ગાય્ઝ માટે ટેટૂ વિચારો છે

ક્રાઉન સાથે ઉંદર જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ ગાય્સ ઉચ્ચ છાતી ટેટૂ છે

વાસ્તવિક 3 ડી ગાય્ઝ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ શેડ આર્મ ટેટૂ છે

શેડેડ બ્લેક અને ગ્રે જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ પુરુષ સ્લીવ ટેટૂ પ્રેરણા છે

શેડ્ડ ગાય્ઝ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ બાહ્ય આર્મ ટેટૂ છે

સ્લીવ મેનલી ગાય્સ જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ બુક થીમ આધારિત ટેટૂ છે

નાના સિમ્પલ મેન્સ ક્રાઉન જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ રિબ કેજ સાઇડ ટેટૂ છે

નાના જ્યાં વાઇલ્ડ વસ્તુઓ છે અક્ષર પુરુષો ફોરઆર્મ ટેટૂ

અનન્ય પુરુષો જ્યાં જંગલી વસ્તુઓ પ્રેરિત છે નાના ક્રાઉન હેન્ડ ટેટૂ

જ્યાં વાઇલ્ડ થિંગ્સ મેન્સ લેગ સ્લીવ ટેટૂ છે